Vĩnh Bit Anh Đinh Cường

Trn Vn L

 

 

Họa Đinh Cường đă qua đời

Anh đi vào buổi tối tại Burke Virginia

Tuyết nở hoa

Tặng anh một Ṿng Hoa Vĩnh Biệt!

 

Anh Đinh Cường anh không c̣n biết

Những giọt nước mắt màu

Tôi nhất định không lau

Để yên cho màu tái!

 

Cái anh để lại

Đà Lạt của tôi!

Nơi anh ra đời

Lại không chỗ đó!

 

Bây giờ chỗ nào cũng chỗ nhớ

Những bước anh đi qua

Huế rất xa

Sài G̣n trong hơi thởkhông c̣n nữa!

 

Dran hoa quỳ đang nở

Anh hứa về, sau Tết, thôi

Tuyết đang bay nơi anh ngủ tuyệt vời

Tôi xin trải thêm nước mắt cho anh trôi về Tổ Quốc!

 

Anh Đinh Cường!

Tôi, Trần Vấn Lệ, tôi đang khóc

Thôi anh đi đi đường xa khổ nhọc

Tôi xa xôi không kề vai vác chút xíu quan tài

 

Trần Vấn Lệ

Temple City, CA 10 giờ 30 sáng 8 tháng Giêng 2016