Chưa gp Đinh Cường

Trn Yên Ḥa

 

 

 

 

 

Chưa gặp Đinh Cường lần nào.

Ôi! Tiếc quá

Anh đă ra đi

đă được Thành Tôn thông  báo

Anh bị bịnh nặng nhiều năm qua

Sẽ không qua khỏi

không ngờ anh ra đi sớm hơn tôi tưởng

 

Tôi biết anh lúc tuổi c̣n xanh

Lúc tóc c̣n đen

Anh họa trong nhóm họa Trẻ

Anh triển lăm tranh

Đây đó

Khắp cùng trên đất nước ḿnh

Tôi xem tranh anh trên báo

Mê tranh anh

V́ chỉ biết một điều

Tranh anh nh́n là thấy đẹp

 

Tôi hy vọng sẽ được

Gặp Đinh Cường một lần

Bằng xương bằng thịt

 

Như tôi đă hy vọng

Sẽ gặp Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng Cầm, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Bắc Sơn, Sơn Nam, B́nh Nguyên Lộc, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền,  Trang Thế Hy...

Mà không được

Không có dịp nào chạm mặt

Những bạn văn tôi yêu quư  một thời

Tất cả đă ra đi thật xa

 

Bây giờ đến lượt Đinh Cường

Tôi vẫn dặn Thành Tôn

Khi nào Đinh Cường qua Cali nhớ nhắn tôi

Để tôi được mời anh ly phê

Được nh́n anh

Được nói chuyện với anh

Chuyện tầm phào

Cũng được

Thế cũng hả ḷng

 

Khi Nguyên Minh Trương Văn Dân

Từ Việt Nam qua thăm Mỹ

Có đến nhà tôi

Uống ly rượu nhạt

Bạn nói sẽ qua thăm Đinh Cường

Tôi liền nhờ Nguyên Minh gởi tặng Đinh Cường hai quyển sách của tôi mới in

Nguyên Minh đem đi

Rồi biền biệt

Không nghe tin tức

 

Không biết Đinh Cường biết cái t́nh của tôi gởi tặng anh không?

Để anh đọc trong những ngày nằm bịnh

thể lúc nhận sách tôi anh đă vào thời điểm cuối

Nên anh không c̣n sức đọc nữa rồi

 

Bây giờ th́ hết dịp gặp

Chúc anh đi đường về phía bên kia b́nh an

Bên này

Tôi vẫn nhớ anh

Xem tranh anh hằng ngày hằng bữa

 

Trần Yên Ḥa