Những Tác Phẩm Của Luân Hoán Trước 1975
Thái Tú Hạp
   
Một Tấm Lòng Thơ
Nguyễn Ðông Ngạc
   
Hơi Thở Việt Nam, Thơ Viết Hoa
Nguyên Sa
   
Hơi Thở Việt Nam
Bùi Bảo Trúc
   
Ðọc Thơ Luân Hoán
Nguyẽn Mạnh Trinh
   
Ðọc Thơ Tình Luân Hoán
Ðỗ Quý Toàn
   
Từ Cõi Mình Ðến Cõi Người
Trang Châu
   
Người Thơ Ngơ Ngác Cõi Người
Võ Kỳ Ðiền
   
Tiếng Thơ Luân Hoán
Hồ Trường An
   
Dáng Huế Trong Cảm Ơn Ðất Ðá Trổ Thơ
Trương Văn Nghĩa
   
Nhạc Ðiệu Trong Thơ Luân Hoán
Phan Ni Tấn
   
Những Lời Thơ Xôn Xao
Trần Hoài Thư
   
Thử Tìm Hiểu Kỹ Thuật trong Thơ LH
Lưu Nguyễn
   
Quê Hương, Tình Yêu Trong Thơ Luân Hoán
Song Thao
   
HTVN trong dòng hiện thực đấu tranh
Hồ công Tâm
   
Văn chương và chính trị trong HTVN
Nguyễn văn Sâm
   
Vào thăm trạm thơ thứ 15 của LH
Lê Nhật Thăng
   
Thư cho người bạn thơ
Hoàng xuân Sơn
   
Ðập một phát cho thơ LH
Nguyễn tấn Hưng
   
Tiếng chim
Hồ Ðình Nghiêm
   
Bệnh và Thơ
Ngu Yên
   
Dáng Huế Trong Cảm Ơn Đất Đá Trổ Thơ ...
Trương Quốc Huy
   
Sau khi được đọc "Chân dung thơ ... tôi"
Luân Hoán
 

 


-