Chùm Thơ Cho Con Cháu

Người Trăm Năm Nm Cnh

Vĩnh Th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng cỏ cây

Của Thạch Thảo

 

 

Ngạo nghễ như cây cỏ

Mọc thẳng vươn cao từ sỏi đá

Thà chết đứng hiên ngang

 

 

*

 

Đừng đẹp như hoa hậu

Của Thanh Trúc

 

Nếu muốn xanh xinh

Giữa đám đông vẫn chỉ ḿnh

Trúc xinh nhờ tứ đức

 

*

 

Nghe cháu đàn dương cầm

Của Đoan Thục

 

Những t́nh khúc nước ngoài

Mừng cháu không c̣n phải hát hỏng

Những bài nhi đồng nát

 

*

 

Sợi ngắn sợi dài

Của Hoài Phương

 

Tóc dài hay ngắn

Nay mới được thương hoài trăm năm

Ngàn năm bịp bợm

 

*

 

Đời chẳng như tên

Của Nhất Thống

 

Nhất thống nhất thống khổ

Li dị theo truyền thống rồng tiên

Nhà Việt nam hạnh phúc

 

*

 

Bút chẳng

Của Hoàng Bút Nghiên Hoàng Phu

 

Ông cố Hoàng Bút

Hoàng Bút Nghiên Phu

Đừng qui tả qui tà

 

*

 

Xấu khoe tốt che

Của Trâm Anh và Thu Anh

 

Bù Bù và Bù Xù

Giấu tên thật khoe tên thân mật

Đẹp hơn tên đẹp nhất

 

*

Chính khí

Của Hạo Nhiên và Bạt Tụy

 

Mạnh không như bạo lực

Chính khí không dùng để thổi phồng

Những bong bóng vinh quang

 

*

 

Thương nhà

Tặng Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

Nhà tôi th́ tôi

Cũng may điện nước chưa trắc trở

Cửa ḿnh th́ ḿnh

 

*

 

Mặc trăm hoa đua nở

Tặng Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

Hoa để ngắm để cắm

Chỉ ngắm chỉ cắm một loài hoa

Thú chơi hoa cổ lỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Thọ