Ngy t lon ng
Vĩnh Th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ảnh Đặng Châu Long

 

 

 

1.

Ngụy tử

 

Khinh bách gia chư tử

Bất úy tử ngụy tử bất tử

Chí tử vẫn ngụy

 

2. 

Nelson Mandela

 

 

Xương máu dân đỡ tốn

Ung dung đại trượng phu

Bừng tỉnh cơn ác mộng

Hai mươi bảy năm

Đấu tranh không bạo động

giành được tự do

Một nhiệm kỳ Tổng Thống

Địa vị chẳng bo bo

Trắng đen chung đụng

Tạm gác lại hận thù

Nơi chôn nhau cắt rốn

Về yên nghỉ ngh́n thu

Không làm thơ sáo rỗng

Không làm cha dân ngu

Không xác ướp như phỗng

Không lăng tẩm

Thánh hiền khi vắng bóng

Dân đen vẫn đen khu

16-12-2013

 

3. 

Đồng bào

 

 

Xe bật bửng lăn đổ

Ngổn ngang thùng lon

đám đông hăm hở

chuyện cỏn con

Dân vua không che chở

Nước chúa chẳng đở đ̣n

Đồng bào đành cứu khổ

Xông vào cướp bia lon

Người tài xế xấu số

Chắp tay vái hồn

Dân tộc kinh đáng sợ

Rồng tiên mất hay c̣n

21-12-2013

 

 

Con trời

 

 

Chúa làm trời đáo để

Giáng một đ̣n giáng sinh

Con thay trời cứu thế

Trần thế chẳng yên b́nh

23-12-2013

 

Máng cỏ

 

 

không tin chúa

Vẫn dàn cảnh en

lệ em như chó

Dính lẹo chẳng bèn

23-12-2013

 

Làm trời

 

 

Con người cát bụi

U minh sa mạc đời

Những phép lạ múa rối

Những trang thánh kinh người

Đâu miền đất hứa cuội

Đâu thiên đàng trời ơi

C̣n lưng khom đầu cúi

Th́ chúa vẫn làm trời

25-12-2013

 

 7

Quốc gia

Tặng Huyện Thanh Quan

 

 

Đau ḷng dân cày cuốc

Mỏi miệng kêu ca

Nước non non nước

Mạt quốc quốc gia gia

30-12-2013

 

Ao

 

 

Đá rêu phong bùn vấy

Nước ô nhiễm tối om

Nước ao không chảy

Đá buồn mỏi ṃn

31-12-2013

 

La vie en rose

 

 

Nước làm bộ tiến bộ

Dân giả câm điếc đui

Phát huy truyền thống khổ

Ai dám bảo không vui

Dại hoài cổ

Ngày xửa ngày xưa rồi

không muốn giác ngộ

Đố đứa nào thụt lùi

31-12-2013

 

 10

Cái giữa hai chân

Tặng Luân Hoán Trần thị

 

 

Chung thân chân

Trầm ngâm đạt thấu chân t́nh

Tri âm đạo đức kinh

01-01-2014

 

11 

Chúc không mừng năm không mới

 

 

Ai cày ai ăn lúa

Năm mới trâu vẫn khổ như trâu

Trâu như dân chủ

01-01-2014

 

 12

Tục tử

 

 

Bộ hạ như hạ bộ

Chỉ thanh cao thượng trong cơi tục

Khi rối loạn cương thường

02-01-2014

 

 13

Lẽ sống

 

 

Thơ t́nh trên hết

Làm thơ làm t́nh như bài tiết

Cặn tinh hoa

04-01-2014

 

14 

Sử sách

 

 

Khổ học một trang sách

Một trang sử bi hài

Càng dùi mài càng rách

vẫn kh6ng thuộc bài

hạ ḿnh luồn lách

Chỉ biết cái h́nh hài

Làm thế nào tách bạch

Âm đạo đức kinh tài

05-01-2014

 

 15

Tử cung đ́nh

 

 

Tinh anh hùng tinh anh khùng

Trùng tinh phế thải tinh trùng hy sinh

Tôn vinh nhất tướng công thành

Cùng đinh chết thảm cung đ́nh sống nhăn

05-01-2014 

 

Vĩnh Thọ