CƠI TC

Lê Vĩnh Th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phàm phu

 

Đă là người phàm tục

Th́ rất khó siêu phàm

Là người phàm phải tục

Tục như t́nh vẫn làm

 

Tục tử

 

Trăm năm trong cơi tục

Mặc xác ai thanh cao

T́nh là lao động dục

Yêu là chuyện tào lao

Trùng tinh không sống nhục

Chết nhẹ như lông mao

 

Ngụy tử và tục tử

 

1.

Không vô vi thoát tục

Lập công lập đức hay lập ngôn

Mục hạ vô chí tôn

2.

Tuy hai mà như một

Người th́ loạn ngữ kẻ dâm ngôn

Đàm luận về cái trôn

 

Tam tài tử

 

Xếp xó mọi kinh sử

Ngụy tử tục tử t́m vương dật

Thỉnh âm đạo đức kinh

 

Vương dật

 

Trong cơi dương duy vật

Mà vương dật ẩn tích mai danh

E phái đẹp bất b́nh

 

Trượng phu phen

Nửa năm hương lửa đang nồng

Trượng phu thoắt đă động ḷng bốn phương

Nguyễn Du

 

Đă quen thói như ngựa

Đường cũ và yên cương

Đă quen nơi ăn

Chẳng động ḷng bốn phương

Dù chẳng nồng hương lửa

Trăm năm một cái giường

 

Kẻ sĩ

 

Sĩ tử và tử sĩ

Bao nhiêu sĩ tử chẳng thành công

Tử sĩ chẳng thành nhân

 

Con voi và bách gia chư tử

 

tay sờ mắt ngó

Tuyên bố láo con voi

Giống như cái ǵ đó

Con ǵ giống cái ṿi

 

Bàn tay của Chúa

Tặng Maradona

 

Ai là chúa gian lận

Bàn tay của chúa là tay sai

Thay thế chân cầm thú

 

Thượng Đế

 đi chợ hôn nhân dị chủng

 tại Việt nam

 

Để làm t́nh làm tội

Coi mắt coi mặt coi cửa miệng

Và coi cả cửa ḿnh

 

Đại ngu Hồ Quư Li

 

Đại ngu vạn đại phúc

Đáng tự hào dân tộc thong manh

Hồ quư li tinh ranh

 

Trống rỗng

 

Cái trống th́ phải rỗng

Càng rỗng th́ càng ồn

Tuyên ngôn huyên náo động

Mà cuộc sống vô hồn

Trái tim đen công cộng

Vị tha như cái trôn

 

Số đỏ

 

Những v́ sao xấu số

Đă tắt lịm như đèn

Thiên hà thiên hạ bộ

Số đỏ nhờ lổ đen

 

Anh-Việt

 

Dong là con cặc

Phát âm là đồng

Việt nam dương vật

Là vina dong

 

Thương hại chồng

Thương chồng nấu cháo le le

Nấu canh bông bí nấu chè hạt sen

Ca dao

 

Thương chồng cháo gỏi vịt trời

Cơm canh ngao hến chè xôi hột lè

 

Hoa lá cá ao

 

Luân Hóan đừng nhẹ dạ

Nghe Chu Trầm Nguyên Minh

Rủ rê đi bắt cá

Suối vàng cá đồng trinh

Ham mồi ngon của lạ

Lạc phách lưu vong linh

Dương gian thà xỏ lá

Xỏ chiếc lá đa t́nh

Thà chơi hoa cho đă

Hoa lá dù linh tinh

Ao nhà cũng có cá

Thả cửa và hết ḿnh

 

Học đ̣i làm thơ

Tân h́nh thức

 

1.

những ai không có con

cặc th́ là gái nếu

không phải th́ là lại

cái chớ c̣n là chi

2.

làm trai mà chỉ nằm

ăn mà không thể ăn

nằm th́ nếu không liệt

giường th́ liệt dương mà

đă  không ngóc nổi qui

đầu th́ làm sao cảm

thụ cái thú ḷn trôn

3.

châu mỹ la tinh mừng

hụt tưởng bở là đức

hồng y francis là

người ngoài châu âu đầu

tiên được bầu làm giáo

hoàng mà làm như không

biết ông người gốc ư

4.

Giáo hoàng francis đi

Xin lỗi vỗ về an

ủi và ngợi ca tượng

trưng những đại biểu nạn

nhân đa quốc gia không

phải đầu tiên hay cuối

cùng gồm có ba  liệt

nữ bị giáng phúc âm

đạo và nhất là ba

đấng trượng phu bị ḷn

trôn bởi những vị tu

không tu sỉ mà

quen thói giở tṛ làm

phép không lạ và ban

bánh thánh không hề phân

biệt nam nữ dù ưu

ái nhất những con chiên

con tội lỗi dễ thương

 

Tốt đời đẹp đạo

 

Cả vú lập miệng ai

Giá áo túi cơm và bị thịt

Ai lấy thịt đè người

 

Ḷ và g̣

 

Trong cái ḷ sinh tử

Hạnh phúc và tự do

Sống trên g̣ vệ nữ

Chết cũng ở trên g̣

 

Saigon

 

Tôi nhớ saigon như nhớ ai

Bờ trên bến dưới vú đùi vai

Nhớ từng ngơ ngách thân như thuộc

Cỏ hoa âm phủ bướm thiên thai

 

Tôi nhớ saigon như nhớ tôi

Xưa trong khói lửa ấm hơi người

Đă tan như khói tàn như lửa

Thảm lắm trời ơi cảnh đổi đời

 

Tư bản và vô sản

 

Phái mạnh mà vô sản

Lao động như súc sinh

Phái yếu nhờ tư bản

Ăn nằm hưởng thụ tinh

 

Địa chủ và bần cố nông

 

Phái mạnh đỡ khốn khổ

Nếu có đất cắm dùi

Phái yếu dù địa chủ

Không dùi cũng chẳng vui

 

Chế độ thế

 

Không đồng ư đồng chí

Phải hồ hởi đổi đời

Anh hùng bất đắc dĩ

Liệt sĩ chẳng ngậm cười

 

C̣n cái lai quần cũng đánh

Tặng Út Tịch

 

Cái lai quần c̣n lại

Không đủ để che thân

Cọp đến nhà th́ phải

Bắt cọp ép tuột quần

Mà không làm thót dái

Khiến giặc sớm rút quân

Giáp lá cà chẳng ngại

Bị thọc gậy bị đâm

Đáng gờm khi giống cái

Buồn t́nh khuây khỏa thân

Phái mạnh chà đạp mái

Phái  yếu mạnh bạo dâm 

 

Vô sản thế giới tính

Tặng Marx và Engel

 

Cởi áo quần xiềng xích

Ngóc qui đầu lấy thịt đè người

Cướp công cụ sinh sản

 

Nay chẳng như xưa

 

Lời xưa tưởng đúng mà sai

Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan

Làm sao phân biệt giặc quan

Cướp đêm vênh mặt nghênh ngang cướp ngày

Làm sao phân biệt đêm ngày

Khi ngày cũng tối và dài như đêm

 

Cơi ăn tục

 

Ai vui ba ngày tết

Và ai buồn trăm năm

Ngợm th́ ăn không hết

Người th́ đói nhăn răng

Tổ quốc không tha thiết

Như tổ ấm ăn nằm

Trên bàn tiệc khủng khiếp

Không có món ăn năn

 

Liên hiệp quốc

 

Hội đồng bảo an ủi

Năm con mèo và bầy chuột nhắt

Phủ  phục tùng phủ quyết

 

Kêu ca dao

 

Bí hay bầu cũng đường cùng

Chung giàn mà chẳng chết chung một nồi

Thằng bờm tưởng được nắm xôi

Quân sư cướp quạt mo ngồi nhe răng

Đất trời chẳng dám nói năng

Một ḿnh thằng cuội nói nhăng làm trời

 

Di chỉ

 

Đoái hoài cổ khảo cổ

Moi móc kỷ vật vờ

Vớt vát những mảnh vỡ

Thời t́nh sử vu

 

Cuộc trăm năm

 

Người yêu quí yêu quái

Trăm năm cuộc t́nh cờ

Nạn nhân t́nh nhân ngăi

Trăm năm cuộc t́nh hờ

 

Nhân gian nan

 

Trăm năm cũng nhập cuộc

Dù chẳng vuông chẳng tṛn

Tứ khoái tứ khổ nhục

Chỉ v́ cái và con

 

Đè người lấp miệng (*)

 

Thục nữ dám bắt cọp

Quân tử hết tự tôn

Bộ hạ phải qú mọp

Hạ bộ phải ḷn trôn

(*)”lấy thịt đè người” và “cả vú lấp miệng em” (tục ngữ)

 

Vương dật và âm đạo đức kinh

 

An bần lạc âm đạo

Mà đâu ngờ âm đạo đức kinh

Vương dật giật nẩy ḿnh

 

CHÙM THƠ CHO TRẦN DZẠ LỮ

 

1. Duyên kiếp sau

 

Kiếp sau lấy vợ Huế (*)

Đường t́nh tránh vỏ dưa

Nam nữ như sơn thủy

Coi chừng gặp vỏ dừa

(*) tên một bài thơ của Trần dzạ Lữ

 

2. Bao thơ

 

Có một người tên Thảo

Ḷng dạ không hổ danh

Khách thơ cần cơm áo

Cho tiền in thơ t́nh

 

Viết trên bao thuốc lá

Thơ cũng mộng như t́nh (*)

Có như bao tơi tả

Và như khói mong manh

(*) “thơ t́nh viết trên bao thuốc lá” tên một tập thơ t́nh cũa Trần Dzạ Lữ

 

3. Nát nước

 

Nước non ǵ non nước

Quốc gia phế hiền tài

Thời đại đồ đồng nát

Đổi đời buôn ve chai

Không c̣n đường nào khác

Nát nước chẳng tương lai

Thà dọc ngang xuôi ngược

Làm trâu hay làm trai

 

4. T́nh yêu thuốc lá

 

T́nh như bao thuốc lá

Hết thuốc th́ vứt bao

T́nh như khói thuốc lá

Tan biến như chiêm bao

T́nh cũng như thuốc lá

Cay đắng mà ngọt ngào

Hút có hại mà đă

Yêu cho đă dù đau

 

5. Thi sĩ khí

 

Bán thơ t́nh lăng mạn

Mua thuốc hút đỡ buồn

Khói như t́nh lăng đăng

Buồn t́nh đỡ buồn nôn

Nhà thơ dù vô sản

Thà ve chai đi buôn

Không lập thân khốn nạn

Làm thợ thơ cúi luồn

Hồn thơ không để bán

Nàng thơ không bán trôn

 

6. Như ư

 

Thơ t́nh hay cũng ế

Thơ cũng ế như t́nh

Sống nhờ thơ không dễ

Bất lợi và hư danh

Sống v́ thơ huyết lệ

Sống nhục hay thác vinh

Tiền bán thơ tồi tệ

Đủ mua thuốc dưỡng sinh

Thuốc để hút bổ phế

Bao để viết thơ t́nh

Thơ và thuốc thi vị

Sống chết như ư ḿnh

05-2014

Kỷ niệm ngày gặp lại (26-05-2014) sau 33 năm

 

Người học tṛ cũ bán vé số

Tặng Nguyễn văn Hùng

 

Bạn học sống cùng

Kết bè đă làm cao

Mà em th́ lam lũ

Bước chân thấp chân cao

V́ em quá bảo thủ

Vô đạo đức phong trào

Mổi lần gặp thầy cũ

Gập người cúi đầu chào

Một lối chào cổ hủ

Tưởng chừng như chiêm bao

Hung  tinh lá bị xỏ

Cứu tinh vàng như thau

Khập khiểng đi khắp phố

Mặt và đầu ngẩng cao

Xấu số không xấu hổ

Gần bùn chẳng tanh tao

Vận đen dân có chủ

Số đỏ là thằng nào

 

Đoạn trường thất thanh

 

Ưu tú bà lừa mị

Mă súc sinh chơi khăm

Sở khanh tướng vô sỉ

Hồ vi hiến hiếp dâm

Con đen như con đĩ

Nước nhà chứa nhà săm

Nhà nước nhà thổ phỉ

Chung thân phải ăn nằm

 

Thiên an môn

 

Trời không bao giờ đánh

Không dám đánh con trời

Bản ác tính thiên tính

Con trời th́ làm trời

Con trời thừa thiên mệnh

Chuyên đánh giết con người

Cổng trời muốn yên tĩnh

Không thể vắng thiên lôi

 

Phép dưỡng sinh

 

Cái trôn dù nhầy nhụa

Rửa sau khi làm t́nh

Mà cái hồn nhớp nhúa

Th́ không cần vệ sinh

 

Hồ than thở

 

Lá thà rách v́ xỏ

Hơn lành mà cô đơn

Vô duyên số không đỏ

Than thở hồ xuân hương

 

Siêu thị và thiếu nữ sinh

 

Ăn cắp hai quyển sách

Bị làm nhục thắng tay

Bọn bảo vệ hống hách

Khúm núm trước cướp ngày

 

Thằng khùng

 

Nếu nó làm lịch sử

Th́ sẽ là anh hùng

Nếu may mắn hơn nữa

Tổ quốc sẽ ghi công

 

Tri âm

 

Ai tri âm bảo vật

Tri âm thần tài t́nh

Tri âm hộ pháp thuật

Tri âm đạo đức kinh

Ai sướng cu mù mắt

V́ ba cái linh tinh

 

Nhân sinh sự

 

Đời người v́ trống rỗng

Người đời v́ buồn tênh

Ăn nằm giở tṛ trống

Đạp mái như chơi game

 

Râu ria vú vê

 

“đàn ông không râu bất ngh́

Đàn bà không vú lấy ǵ nuôi con”(*)

Vú không chỉ để nuôi con

Râu không vô dụng mà c̣n tâng công

Râu làm cho má ửng hồng

Xun xoe xoắn xuưt râu rồng lông mao

Miệng kề môi mép nghêu ngao

Ăn lông ở lỗ ra vào gió trăng

(*) ca dao

 

Bay bướm

 

Buồn t́nh bay theo bướm

Cố bắt bướm hai tay

Làm sao bay như bướm

Làm sao bướm không bay

 

Vô phương

 

Điện tâm đồ không thể

Biểu hiện thâm tâm t́nh

Lương y cũng kiệt quệ

Siêu âm đạo đức kinh

 

Tốt khoe xấu che

 

Có vú vê mông miếc

Mông để miết và vú để vê

Nếu tốt th́ đừng che

 

Nỗi buồn của mít

Tặng Hồ xuân Hương

 

Mít trên cây chín rục

Mít nhăo nhựa nhờn trôn

Muộn màng ai đóng cọc

Tự mân mó đỡ buồn

 

Trời cũng như người

 

Trời cũng chơi không đẹp

Như người đố kị nhau

Nỗi đoạn trường mạt kiếp

Thần dược nào giảm đau

 

Hạnh phúc

 

Xương sườn là cốt nhục

Cùng cát bụi đoàn viên

Anh em khi động dục

Biết cùng ai giải phiền

Loạn luân là tập tục

Từ lập địa khai thiên

Loạn luân từ khai quốc

Như ṇi giống rồng tiên

Con cháu sống hạnh phúc

Làm t́nh và làm tiền

 

Tầm sư học đạo nào

 

Lăn cù xuống ḷng chảo

Xe thồ va dân công

Cán bộ được báo cáo

Hỏi gạo có sao không

 

Bọn gia nhân nhốn nháo

Chuồng ngựa cháy bùng bùng

Khổng tử được bẩm báo

Hỏi người có sao không

 

Cơi đi về

 

Chui ra từ cái lỗ

Âm u như cơi âm

Chui qua những cái lỗ

Lại chui vào cơi âm

 

Lỗ đen

 

Trong lỗ đen vũ trụ

Thâm như tử cung đ́nh

Những hành tinh xấu số

Mất tích như trùng tinh

 

Tội vô t́nh

 

Ruồng bỏ bê bờ cơi

Mỏi ṃn núi cạn sông

Tấc đất không cày xới

Tiêu điều như vú mông

Vô t́nh dù có tội

Tổ quốc cũng ghi công

 

Nhân quả

 

Thiên tai và nhân họa

Cứu tinh hay hung tinh

Nhân gian là nhân quả

Của thương đế tài t́nh

Phép lạ kể cũng lạ

Chỉ có trong thánh kinh

Làm trời mà cha chả

Chỉ khoanh tay làm thinh

Im lặng là đồng lỏa

Với tội ác như ḿnh

Tội ác trong thiên hạ

Tày trời tày thiên đ́nh

 

Nam quốc dị nhân liệt truyện

 

Ngụy tử nơi ô trọc

Gió trăng hoa tiêu sầu

Tục tử tử cũng tục

Đắm đuối bám phao câu

Vương dật sống không nhục

Ḷn trôn ngỏng qui đầu

 

Anh phải sống

 

Ráng giữ ǵn sức khỏe

Để uống rượu làm thơ

Và dù không c̣n trẻ

Tội  t́nh vẫn dây dưa

 

Lời nguyền

 

Khéo môi khua mép múa

Thề thốt nặng như nguyền

Chửi thề nguyền như rủa

Cùng giai lăo bách niên

Yêu nhau như ư chúa

Ác ư trong lời khuyên

 

Thơ mộng tinh

 

Nên thơ mộng ảo ảnh

Thơ cũng mộng như t́nh

Thơ như mộng chưa tỉnh

Thơ vẫn mộng linh tinh

 

Âm dương

 

Ngói âm dương sấp ngửa

Mây mưa nắng dăi dầm

Mộng âm dương lỡ cỡ

Không khớp mộng ăn nằm

Quẻ âm dương quái gở

Tṛ may rủi trăm năm

 

Nhạc không lời

 

Sâu sát mà lả lướt

Từng kẽ tóc chân tơ

Dọc ngang và xuôi ngược

Trên từng phím đàn bà

 

Nan giải

 

Không có trí cũng giải

Giải trí hay giải sầu

Không đồng chí cũng phải

Vỗ tay và gật đầu

Kiếp trên răng dưới dái

Làm trai hay làm trâu

 

Phố phường

 

Đổi đời phố xá thuộc phường

Rặc phường đạo tặc vô lương làm trời

Con trời trọng dụng thiên lôi

Hả hê nhà nước tả tơi nước nhà

 

Hạt cơ bản

 

Cát bụi cũng lăng mạn

Lạc thú vị nhân sinh

Lăm le hạt cơ bản

Âm vật lí phong t́nh

 

Ẩn số học

 

Một cộng một là mấy

Là một đúng hay sai

Dù cộng đi cộng lại

Đáp số vẫn là hai

Hở hang mà che đậy

Trăm năm một ngày dài

 

Sói xông nhà chó

 

Chó má cụp đuôi sủa

Nhe nanh thụt lùi xa

Tiếng gầm gừ không đủ

Ngăn sài lang vào nhà

Sói làm cha như chủ

Mặc chó má ba hoa

Sói làm trời như chúa

Mặc chó má lu loa

Mất của không xót của

Của cướp của người ta

Để không toi mạng chó

Th́ vi quí dĩ ḥa

T́nh hữu nghị ràn rụa

Sói và chó một nhà

Chó hay sói làm chủ

Nhà đi đời nhà ma

Cái gia gia nguyền rủa

Con quốc quốc kêu ca

 

Láng giềng hữu nghị

 

Cướp tiền rừng bạc biển

Lấn vùng đất vùng trời

Du côn đồ nham hiểm

Vẫn thơn thớt nói cười

Thân cận vú lấp miệng

Và lấy thịt đè người

Bang giao t́nh tự nguyện

Th́ cắn răng mím môi

Phụng thiên triều cống hiến

An thân phận bầy tôi

 

Tâm và vật

 

Duy vật hay duy tâm

Trước khi t́nh tự hăy thủ dâm

Động tâm hay động vật

 

Trư bác ái

 

Khắp làng trên xóm dưới

Trọng thị như đại gia

Xứng danh trư đại

Là heo nọc lợn cà

Lợn nhân t́nh nhân ngăi

Chơi từ trẻ đến già

Lợn sề th́ thương hại

Nái tơ chẳng dung tha

Lợn hạch lợn lớn dái

Heo nái chẳng kêu ca

 

Sisyphus

 

Vẫn tảng đá mọi ngày

Lăn lên đồi dốc rồi lăn xuống

Lẽ sống thừa sinh thú

 

Buồn

 

Luôn ngứa tay buồn miệng

Hay bực ḿnh buồn trôn

Buồn t́nh th́ kiếm chuyện

Có ai từng buồn nôn

 

Bày tṛ

 

Cuộc đời quá trống rỗng

Không ăn nằm qua đêm

Th́ điền vào khoảng trống

Xem bóng đá chơi game

 

Lê Vĩnh Thọ