Thơ Nng Thuc Đn

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thơ ta viết để thay nhật k

d chẳng dễ chi viết mỗi ngy

nhiều lc ngồi khng hồn b rị

hứng đến nhiều khi khng rảnh tay

 

hồn va cu thơ như bị khớp

đạn ngược chiều đu khc x da

đ từng rớt mất nhiều trang viết

cn, cu chữ nhớ khng ra

 

mẩu giấy lm thơ nhiều hnh dạng

nhiều mu, nhiều loại, lượm ngẩu nhin

viết nhanh, viết thu, ăn gian chữ

chắp v nhiều lần giống ba thing

 

bạn ta nhiều đứa l thi

tay sng tay thơ thật tuyệt vời

trong thơ, trăng rượu đầy ho sảng

khẩu kh nghnh ngang bốc thấu trời

 

cn ta quanh quẩn lời kể lễ

ci ta ma rối nhảm theo ngy

chẳng khc g hơn con cc nhảy

kh qua lằn đạn gầm r bay

 

đồn lũy chiến ho v mặt trận

chung chung cũng na n như nhau

bởi yếu ti hoa nn bết bt

d cũng cng chung những khổ đau

 

l tưởng đời trai cng chnh nghĩa

ci cọc cn mn khng nở hoa

đứng đi khng phải bằng đầu gối

lẩn quẩn ci ti sang ci ta

 

xin lỗi nng thơ, em lầm chủ

tm lầm g tệ để kết duyn

lỡ rồi gắng nh, cưng yu dấu

ly lất l qua những cơn ghiền

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)