Ht Khóa 21 Tr B

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

chẳng thú vị khi trốn lính

một ngày trời đẹp đi đầu binh

lần đầu ghé Quân Vụ Thị Trấn

kẹp nách lôi thôi tờ nhật tŕnh

 

lớ ngớ ghi danh xong tập họp

ngó quanh không thấy tên nào quen

muốn thối trở ra không c̣n kịp

lên lưng ngựa rồi nhắm mắt thăng

 

xe đă lọt vào trại nhập ngũ

ḷng chưa gỡ được những băn khoăn

xuống xe chạm mặt thượng Yến

ông con, , như không quen

 

mọi chuyện tiếp theo trôi tuồn tuột

đêm về ngày đến khá ung dung

đọc báo làm thơ như thường nhật

lâu lâu cũng chợt nhớ mông lung

 

đă đến ngày lên Tổng Y Viện

cân đo nghe ngó trong lặng thinh

vui vui nh́n đám chen chúc khám

thằng bạn học Phan Chánh Dinh

 

tưởng đă nạp thân khóa 21

thặng quân số thật bất ngờ

hoăn dịch một hơi liền ba khóa

nếu không chắc đă khác bây giờ

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)