Sau Lưng o Gip

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cha gi thương nhớ thằng con

bỏ một ngy lội Chợ Cồn, khng ra

bất ngờ một gc ng ba

chợ trời cha vớ ci ta đang cần

 

ci o nặng đến mấy cn

mặc vo chợt thấy ton thn bi ngi

hơi cha ấm ngấm vo người

thm tnh che chắn, ngọt bi xẻ chia

 

sa trường nhiều lc lm bia

cũng tin đạn địch cn khuya ln vo

nằm đm gối o nao nao

khc khng khc được, chim bao khng đnh

 

lật lưng o ghi tốc hnh

mấy cu rủ l nhnh cnh đọc chung

nghn thu cng với nghn trng

cũng khng snh kịp v cng tnh cha

 

nhớ thương sợi tc đời pha

muối sương nhuốm bạc đang qua cuối ma

cha gi chừ bớt lo chưa

nhn sao chợt sợ gi đưa bất ngờ

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Vũ Kh)