Trong Ṿng Khoanh Đơn Gin

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lặng lẽ xoay xoay cây bút mở

ngồi họp hành quân nghĩ đâu đâu

tai nghe tay nhẹ khoanh đầy đủ

những mục tiêu sắp phải đánh nhau

 

chẳng xa lạ rừng với núi

vườn hoang đồng trống rạch cùng sông

nhiều chỗ nhiều nơi lui tới lội

đánh rồi đánh nữa măi chưa xong

 

điểm khoanh toàn những vùng xôi đậu

tối cộng sản về ngày quốc gia

da vàng mũi tẹt như nhau cả

vàng hoe chánh nghĩa, đỏ au

 

ăn trái đất nào rào đất ấy

chuyện đương nhiên sẵn lâu đời

sinh bắc tử nam định mệnh

gục trên đất nhà cũng vậy thôi

 

nh́n những mục tiêu vừa mới vẽ

không lo không sợ cũng không buồn

phải một nơi ḿnh sẽ ngă

xong vai, nhường người khác đóng tuồng

 

mục tiêu nào chọn ḿnh đây nhỉ ?

ḿnh chọn nơi nào dễ được đâu

trong những ṿng khoanh bằng bút mở

dạ xoa thần chết chờ từ lâu

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)