Ngao Du Cùng Khí

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuộc đời

             được gọi cuộc chơi

cuộc chiến

                  một đoạn cuộc đời

                                                phù du

lúc nào cũng biết ngao du

coi sinh tử nhẹ nhàng như nhau

                                                  

vui chơi thơ súng

cùng em xinh đẹp trong ta

                                         sống c̣n

nếu may

             Tổ Quốc Ghi Ơn

gắn nhành dương liễu

                                   lên lon

                                   bất ngờ

sớm được đưa lên

                             Bàn Thơ

công thành danh toại

                                 ngoài ước rồi

 

 

cuộc đời

             cuộc chiến

                              cuộc chơi

cái tṛ bắn giết hơi bất thường

nguyện giữ

                   lạc quan

                                yêu thương

mang cây

               súng ngắn

                                kiên cường ngao du

            

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)