Hp Rượu Gia Khuya

Lun Hon

thương nhớ cố thiếu y Nguyễn Văn Lập, bạn cng kha,

cng tiểu don 1/4BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta khng phải l thằng mạnh rượu

uống chơi chơi lưng xị gọi l

chẳng đưa cay chẳng đưa chi cả

chắc cả đời chỉ chực đưa ma

 

kỳ v phong giống nam v tửu

v tửu rồi bức rức ngồi khng

nhớ mặt trận lng đầy hậm hực

bắn vo đu đạn đ ln nng

 

trời đang tối nằm trn đất giặc

ng ngi sao xẹt vội trn trời

trực nhớ lại một thời tuổi nhỏ

v chiều qua một đứa nghỉ chơi

 

nằm trn đất khng nghe mi đất

hương cỏ sương ươn ướt bn mnh

khng nhớ ai sao lng đang khc

p mặt buồn những ngn tay quen

 

may thằng Lập nhường cho cht rượu

hớp một hơi thấy vững tinh thần

rượu lc ny quả l thần dược

chẳng cần say m cũng lng lng

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)