Khí Nhân

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đi lănh súng cho tân binh

ghé vội qua chỗ người t́nh chưa quen

gói trong ḷng một ánh trăng

đem vào thay cái ngọn đèn pḥng em

 

em cười, dặn: anh đừng quên

lần sau ghé lại cho em mặt trời

thứ này ta chẳng có đâu

nhưng có cây súng cầm chơi cả ngày

 

em thử sờ vào chỗ này

thép lạnh một cục khoái tay không nào

súng này sản xuất bên Tây

bên Mỹ chi đó qua đây lâu rồi

 

ta với nó kết một đôi

vào sinh ra tử có nhau đề huề

không cần cắt máu ăn thề

cùng đi th́ phải cùng về núi sông

 

hai. không. bảy. hai. một. tám. không (1)

số súng ta dắt bên hông nhớ hoài

quân trường đă dạy hẳn hoi

súng là vợ, đạn con ngoài hôn nhân

 

vẫn quen, dắt súng lưng quần

 

Luân Hoán

(1) số súng 2072180

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)