Lc Soát Nghĩa Hành

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khi nằm b́a Nghĩa Hành

lương khô ba ngày hết

trời đất rất yên lành

không thấy bóng thần chết

 

dựa lưng vào ba

lọt vừa để

viết láu mấy câu thơ

bộc trực như lời kể:

 

anh đang đi hành quân

đến một nơi tuyệt lắm

rất nhiều người dưng

lưng ong thơm yếm thắm

 

em yêu, đừng vội ghen

anh tên nhát gái

giỏi lắm chỉ lăng nhăng

mươi câu thơ hại

 

về Nghĩa Hành lính ca

mấy câu tinh nghịch (1)

anh nghe để ngoài da

cũng hơi thinh thích

 

mùa này trời mưa dầm

ngày ngắn đêm đến sớm

em yêu hăy yên tâm

gặp anh, đạn biết tránh

 

đărách áođôi lần

dễ dầu toạc nữa

anh vẫn nguyện trong ḷng

được vết xước vừa phải

 

loại giấy phép quí này

được bằng đầu đạn

từ chủ nghĩa bầy nhầy

nếu may không bỏ mạng

 

Luân Hoán

(Đồng Hành Cùng Khí)

 

 

                        ghi chú: câu hát đùa thịnh hành

                       (1) “muốn lon lên Thạch Trụ

                       muốn đ. về Nghĩa Hành