Tin Phương Rng Lăng

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nằm miết khu Rừng Lăng

bảo vệ trung đoàn bốn

đâu ngờ chỗ thân quen

tặng ta vết lựu đạn

 

doanh trại trống bốn bên

tiền phương đây lị

lụp xụp khu gia binh

tùy nghi tùy tiện

 

vành đai bằng kẽm gai

hừng hờ vài ṿng khép

bao cát xếp pháo đài

đại khái cho phải phép

 

ta rất khoái nơi đây

hai ngày đi, một nghỉ

nếu chẳng chuyện chi

đúng đại hoan hỉ

 

nhiên khó ta

chịu nằm yên ngáp gió

về Trùng Khánh (1)

qua Trường Nữ đứng ngó

 

lăi được mấy bài thơ

làm ta thất đức

nụ-t́nh-thanh phất phơ

bay hoài trong lồng ngực

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)

 

 

ghi chú:

(1)   tên khu nhà trọ của người Tàu trên đường Phan Bội Châu,

      sát vách khàch sạn Việt Nam- những bạntrọ Nguyên Thạch,

     Luân Hoán, Nghiêu Đề, Châu Văn Tùng, Vương Thanh nhiều nhà giáo