Nhng Chuyến D

Bng Trc Thăng

Lun Hon

tạ ơn cố đại u Huỳnh B Dũng,

cảm ơn cc anh phi cng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hnh qun bỏ ti cuối tuần

lu lu lnh được gc chn rửa giy

ring ta cần rửa mắt my

nhẹ d về phố liền tay vội vng

 

vo ngay bản doanh đon

gặp bạn học lm quan điều hnh

nhờ xin một chỗ trực thăng

bay về Đ Nẵng lăng nhăng hai ngy

chiều sau đng hẹn lại bay

trở về nguyn gốc ma may bnh thường

 

ngồi bay tm trạng kh lường

ty theo mục đch vui buồn khc nhau

nếu nghĩ chẳng cn bao lu

mi hương em thấm vo su gn mnh

nhịp tim khng đập thnh thnh

như khi chưa biết gặp tinh yu no

gi my bay kềm bấy giờ

ty nghi n nuột dạt do, v duyn

 

chuyến về bay nhẹ như tin

chuyến vo nằng nặng những vin sỏi buồn

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)