Vc Go Da

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khi rt khỏi Nghĩa Hưng

được chừng nửa cy số

bất ngờ sờ thắc lưng

bản đồ rơi đu mất

 

tuy chẳng tiếc ngẩn ngơ

chẳng lo phải bo co

kẹp trong đ bi thơ

c t nhiều ni lo

 

chưng hửng vi pht sau

bản đồ trong ti o

nhớ r kịp lận lưng

khi lm ng To Tho

 

lẩn thẩn hay hết hồn

đm ra thnh lạng quạng

d sao đ bảo tồn

cho em ci tnh mạng

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Vũ Kh)