Th Bài

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hai tấm thẻ bài chừ đă mất

nhưng ta c̣n nhớ như in

mặt kim loại mịn màu xam xám

ba ḍng thơ giản dị lung linh

 

ḍng thứ nhất, họ tên trang trọng

trong danh xưng hiện hữu cái tôi

lễ nghĩa trí nhân cùng tứ khoái

bao trùm luôn mọi thứ dở hơi

 

ḍng thứ nh́ một hàng chữ số

sáu.một.hai.không.ba.chín.không.năm (61/203.905)

đem sáu mốt trừ đi hai chục

hiện ra ngay năm sinh của rồng

 

ḍng thứ ba ghi danh loại máu

tính ta thuộc nhóm B

máu thắm đỏ sống dai như đĩa

khoái nhân gian, đất gọi chưa về

 

ba ḍng chữ một bài hài

đeo thay bùa nên chẳng hại cu

từng ngă ngựa mấy lần chưa gục

cũng không chừng sống đến thiên thu

 

chừ ta mua một thẻ bài mới

khắc họ tên, bút hiệu cho oai

đủ địa chỉ luôn điện thoại

pḥng thượng phong cũng biết ai

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)