Ch Cư Ng

Thi Săn Người

Lun hon

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Ngi 1971

 

 

 

khi nằm hậu cứ tiểu đon

ngy d (1) về phố lang thang mấy giờ

Quảng Ngi, bất cứ chỗ no

giy saut nn sắt ngơ m thầm

 

lắm lần buồn gh Ng Năm

rồi ra Tm H... gần xong một ngy

nhớ em chỉ biết loay hoay

ngồi thở khi thuốc vng tay giải sầu

 

về đu ? cn biết về đu !

ngoi khu Trng Khnh ba tu cho thu

ci phng vch kn ba bề

cửa vo cửa sổ nằm kề st nhau

 

vi đm bỏ trại gối đầu

mi hương b-lạc đậm mu ma xanh

sng soi gương, mặt qu lnh

gi dy đeo sng bỗng thnh du cn

 

bạn b năm đứa đeo lon

mươi thằng cầm phấn vo von qua ngy

tới đy rể chẳng xanh cy

sao khi xa cch quắt quay nhớ hoi

 

cảm ơn vi mi tc di

cho lng ngụ trổ ti linh tinh

đi cng cuộc sống bộ binh

ti tha thiết trổ nhnh tnh thanh xun

 

ngồi nh hay lội hnh qun

qu hương Quảng Ngi sống cng ti như

thịt xương của một con người

tiu tan cn st nụ cười thinh khng

 

(1)   d = động từ chữ đương thời chỉ sự trốn đi

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)