Đóng Quân Đêm

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trung đội thiếu quân số

chờ nắng tắt hồi lâu

thong thả một hàng dọc

lưng, ngực gần chạm nhau

 

điểm nằm đêm khoanh sẵn

đánh lừa đi ṿng vo

vừa ngủ vừa kích giặc

một tṛ chơi giả đ̣

 

bóng tối mở dạ hội

côn trùng chung ṿng đai

ếch nhái thảnh thơi hát

một cơi trời thiên thai

 

nằm nghe ngóng

bóng tử thần trong đêm

sống chết dẫu mạng

đầu đạn biết chọn tên ?

 

cổ không đeo Thánh Giá

không tượng Quán Thế Âm

tấm thẻ bài lành lạnh

nằm sát da âm thầm

 

giữa đồng không mông quạnh

ngửa mặt thấy sao băng

nhớ nhiều giai đoạn sống

lấp lời trối trăn

 

địch quân chưa xuất hiện

qua trọn thêm một ngày

mừng cho ta, cho địch

c̣n được rửa mặt mày

 

sớm mai, sớm mai đến

đời c̣n mấy sớm mai ?

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)