Đi Đu Thai

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đă đi đầu thai nhiều lần

mỗi lần mỗi khác dần dần cũng quen

đoạn đầu bữa xe lăn

hôm lội bộ lúc trăng nhạt rồi

 

đoạn tiếp thường giống nhau thôi

địa h́nh tuy khác, cách chơi vẫn

thận trọng quan sát gần xa

hạn chế tiếng động xảy ra bên ḿnh

 

tiếp theo thường bất th́nh ĺnh

ngôn ngữ súng đạn tỏ t́nh hồn nhiên

không bứt giai đoạnđiliền

sẽ bước vào phút ưu tiên phận người

 

đường đầu thai hết buồn vui

như ăn cháo đánh vùi thản nhiên

sổ sinh tử tên chưa điền

hẹn lại vài bữa t́m duyên tức th́

 

chẳng phải may mắn, gan

thao lược góp một xi thôi à

địa phủ chưa chọn làm ma

lần hồi rồi cũng vào ra âm tào

 

năng đi đầu thai, thế nào

ngày cũng tới số vào poncho

mỗi lần chút nao nao

vùi lời vĩnh biệt trở đáy ḷng

 

đi đầu thai không xong

sống đời phế tật cũng như xong đời

cầu mong ông trời đừng chơi

tôi một vố xấu khác người lạ ma

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)