Tôi Tết Mu Thân

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

bỏ rừng về phố chiều qua

đêm nằm mộng thấy mẹ già đuổi đi

giữa khuya thức giấc thầm th́

bên tai bạn xuân th́ trăm năm

 

rằng ta nhất định về thăm

cha giàtuổi sáu lăm đang chờ

khi vào lănh củ không sao

thành tích quân bạ đă sẵn rồi

 

tuy không phải lính chịu chơi

không kỷ luật chỉ hơi phè

huống chi xuân nhập chái

đang đưa tay gọi tre lạc làng

 

2.

giao thừa hương tỏa trầm lan

ngoài sân khai pháo trong màn khai thơ

t́nh nồng từ hồn ca dao

cả hai tác giả dựa vào tài nhau

 

sáng ra định sửa đôi câu

bổ sung ư mới ngờ đâu cửa ngoài

lời báo động chạm tới tai

bắc phương tráo trở trổ tài tiến quân

 

tṛng ngay áo xỏ vội quần

vào đồn quân cảnh dựa lưng bạn

may nhờ Phan Quảng bao che

(ông quan thiết giáp chuyển nghề vào đây)

 

3.

lên máy bay ngồi cởi mây

đến Chu Lai với mặt mày buồn xo

bây giờ mới thật sự lo

cuốc bộ quốc lộ như đo lại đường

 

gắn lon lên b́nh thường

đón xe dễ người thương bốc giùm

xe trôi theo cùng gió xuân

ngồi sau thùng ngó lung tung đất trời

 

cuối cùng rồi cũng đến nơi

Núi Dẹp Quán Lát chào tôi trở vào

không túi xách chẳng ba

tay cầm tờ báo, bài thơ trong đầu

 

ông tiểu đoàn trưởng cau mày

gật đầu chẳng phí một câu chửi thề

tự nhiên tôi thấy ḿnh quê

hụt mấy trận đánh cận kề anh em

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)