Trn Trc

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhn em chạng vạng thắp hương

rn ln trong bếp buồn buồn ng quanh

muốn hưởng một đm yn lnh

ta lm đợi khi xanh hương tn

 

vo chuồng tru đ bỏ hoang

nằm co đưa vng xốn xang trong lng

nghĩ mnh ph đm đm nồng

của đi chồng vợ nng dn x vườn

 

m hiệu từ đm lửa hương

đm nay bất ổn người thương đừng về

chuồng tru trống rỗng bốn bề

chợt thm đng kẻ vẫn về mỗi đm

 

nghĩ bậy xấu hổ ngồi ln

nhổ bi nước bọt mng mnh gi la

bn trong giường lạnh phn thưa

tiếng lưng trằn trọc đm vừa canh ba

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)