Chm Sng Nh

Gn Rng Lăng

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khng kịp sn đi trong quần

giật mnh liền với ngập ngừng thong qua

khng lường trước chuyện xảy ra

phản xạ thch ứng rất l tự nhin

 

bp c, thay đạn lin min

mi thơm thuốc đạn gy ghiền hay sao ?

thi nhau vi đạn o o

cnh tươi l nỏn lao chao vật vờ

 

cuộc chơi di chẳng l bao

thịt da chẳng c nơi no trng thương

sờ thăm thn thể: bnh thường

tự dưng cảm thấy buồn buồn chuyện chi

 

trời cao cy l thầm th

gi v tư ht cu g vu vơ

lng vừa lượm được dng thơ

sau cuộc chạm sng khng hao tổn g

 

bậc zippo ngồi nhm nhi

khi ra đường mũi bay đi chờn vờn

sợi my cuốn cht tm hồn

hnh như c ci chi cn bng khung

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Cũ Kh)