K Lut T Nhiên

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chẳng ai cấm rượu, cấm chè

cấm hút thuốc , cấm ve diễm kiều

 

chẳng ai cấm sáng lẫn chiều

ngồi nằm mộng bao điều viễn vông

 

chẳng ai cấm đi ḷng ṿng

quanh bờ

              quanh bụi

                              quanh ṿng kẽm gai

 

chẳng ai cấm thở vắn dài

cấm phiền muộn nhớ chiều phai ngày tàn

 

chẳng ai cấm đứng sắp hàng

miên man suy nghĩ đưa nàng đi chơi

 

chẳng ai cấm sống thảnh thơi

cạo râu nặn mụn nằm phơi cu ḿnh

 

chẳng ai cấm viết linh tinh

thơ văn lẩm cẩm tâm t́nh suy

 

chẳng ai cấm

                     viết

                     đọc

                           thư

báo, truyện, tiểu thuyết

                                    y nhưnhà

 

chẳng ai cấm...

                       thế nhưng

tự do

tự trọng

             chính luật nghiêm

 

bởi không riêng ḿnh qui tiên

rất thể chợt làm phiền chung

 

nhớ em vẫn nhớ vô cùng

đường đi nước bước phải cùng anh em

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)