Ngm Chim

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con chim trốn nắng cnh xanh

ta ngồi phục kch long lanh mắt cười

l thưa nắng dột trn người

hm dng mu nhớ lại thời ấu thơ

 

ci hồi chưa biết ca dao

đ vẩn những ước lạ lng

muốn bay muốn nhảy tứ tung

y như theo gi my cng viễn du

 

by chừ mấy lớp

xun thu

đng h

đng vảy trn người vẫn

 

chừ đi l rc bụi bờ

lo lo trong bụng vật vờ khng vui

chừ đi ngại phải gặp người

bắn qua bắn lại mi cười được sao

 

nhn con chim đậu cnh cao

nhn my trắng nỏn nao nao ci đầu

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)