Gic Ng Quân Hành

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sẵnchiếu đất màn trời

ngại chi ngủ đứng ngủ ngồi ngủ đi

giấc ngủ lúc nặng như ch́

lúc nhẹ như bấc vu vi lừng khừng

 

giấc ngủ trong lúc hành quân

thường chia từng khúc: đầu, chân tay

từng bộ phận trên người ta

thay nhau thức ngủ rất nghiêm minh

 

ngoại trừ anh bạn trái tim

chăm chỉ thức gác ngày đêm dài dài

lẽ chỉ nhớ hoài

những khuôn mặt, những t́nh ai yêu ḿnh

 

nhờ yêu rất linh tinh

nên thao thức chung t́nh thế thôi

ngủ đi ngủ đứng ngủ ngồi

ta luyện thành tật lâu rồi em yêu

 

bềnh bồng thân lệch vóc xiêu

ta giữa trận chiến phiêu diêu giấc t́nh

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)