Nm Trên Nn Nhà

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lội qua mấy con đường làng

cỏ xanh nhú nhúm hoa vàng đơn

ra đi từ sáng tinh

đến trưa chưa đụng tiếng chào AK

 

bây giờ ngồi trên thềm nhà

đất sét nện cứng như xi mâng

nới giày nghe mùi thúi chân

thoảng qua ngỡ bạn t́nh thân đến mừng

 

tuy không mệt mỏi đau lưng

cũng nằm ngửa mặt ngó lung bầu trời

mây xám mây trắng thảnh thơi

như tuồng đang đứng dưỡng hơi giữa đường

 

bầu trời không phải cái vung

sao ta bị úp giữa vùng bao la

thịt da áp sát nền nhà

chợt nghe ḿnh đă hóa ra đất rồi

 

nhắm mắt vài phút thảnh thơi

quên súng quên đạn quên đời đang qua

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)