Hnh Ng T́nh C

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ít khi hỏi được tên em

cũng đâu cần biết họ tên làm

Gái, Lành, Tuất, Lụa... chi chi

cũng đều nét nữ nhi tuyệt vời

 

em xinh, thẹn đẹp thêm thôi

ít xinh, mắc cở thành người dễ thương

tôi không kẻ qua đường

người đi giữ bốn phương quê nhà

 

gặp em chỉ dám ngó qua

để vừa đủ nhớ hương xa có gần

để cho ḷng chợt lâng lâng

gắng yên tâm quảy phong trần lên thân

 

mười em có đến chín lần

gởi cho liếc mắt bâng khuâng ân t́nh

không xinh từ đó cũng xinh

tôi chưa được cũng thấy ḿnh đào hoa

 

hạnh phúc mờ ảo thoáng qua

vừa vẹn đủ sức xông pha chiến trường

tạ ơn các em dễ thương

được gặp vội vă trên đường hành quân

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)