Ch Đi Đnh Mnh

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ếch nhái kêu vang chạng vạng rồi

đến phiên kích giặc đợi đêm trôi

dẫn quân đi dọc trên bờ ruộng

đôi vị sao treo hờ giữa trời

 

báo tọa độ nằm cho cấp trên

nhá nhem thoắc đă tối mông mênh

dặn chừng thằng nhỏ im tuyến

hết việc phải làm, nằm nhớ em

 

gió thổi hiu hiu như chuyện tṛ

càng khuya càng tiếng nhỏ to

giữa cây với muôn mầm sống

thở nhẹ hít sâu những hẹn

 

đêm nặng hay ḷng nặng mỗi canh

đầu đêm cố thiếp đi thật nhanh

để khuya c̣n thức nằm chờ đợi

số phận con người trong chiến tranh

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)