Làm T́nh Ngoài Mt Trn

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

làm t́nh hiểu theo nghĩa đen

yêu em gió trăng tuyệt vời

cần giải thích lôi thôi

cái chuyện chăn gối sướng vui thế nào

làm t́nh chuyện thanh cao

vượt mọi nghi lễ mừng chào đón nhau

 

làm t́nh nghĩa bóng thật sâu

c̣n hơn cả viết được câu xuất thần

trong tâm trong trí lâng lâng

trong tim trong máu rần rần lưu thông

 

làm t́nh giữa lúc hành quân

đa phần chỉ nhớ nhung người t́nh

tưởng em đang thở bên ḿnh

đang véo đang ngắt hiển linh cùng

 

tôi trong sự nghiệp hành quân

làm t́nh trong giấc hừng sáng thôi

cái giờ thường an toàn rồi

lính thức tôi thiếp vài hơi chập chờn

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)