Lnh Gi

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da ta ăn nắng qu nhanh

mới vi ba bữa đ thnh ty đen

người b như con lăng quăng

bng lăn ching giữa mặt bằng tử sinh

may nhờ bụi rc bn snh

thn thương bn rễ thn hnh khỏe ra

 

mới ln hm bảy đ gi

ưu chiến cuộc hay l thiếu hơi

c em bầu bạn trong đời

mươi tuần cch trở ni đồi chia ngăn

đm nằm ngắm đỡ vầng trăng

m my thương nhớ lm nhăn rối tnh

 

ci lon chuẩn y mới tinh

vừa sơn đen lnh khng xinh cht no

gắn ln rồi lại cất vo

ti o c nắp cng thơ mới lm

nằm chung với ci la bn

chỉ hoi một hướng c nng nằm mơ

 

dễ g c thể tỉnh bơ

gi th gi cứ lm thơ như thường

nh binh nh nguyện nh thương

rồi đến nh xc cũng bnh thường thi

đ ln hm bảy tuổi rồi

nhị thất... g nhỉ - hn tồi... bỏ qua

 

ny c em gi đn b

ta gi sớm bởi em l đ nghe !

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Vũ Kh)