Lên Rng

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lên rừng chẳng để đốt than

lên rừng chẳng để t́m hang chém chằn

lên rừng chẳng để hái trăng

lên rừng chỉ để lùng săn con mồi

 

con mồi đồng dạng con người

con mồi biết nói biết cười biết đau

con mồi óc đầu

nghĩ trăm ngàn kế giết nhau lạnh lùng

 

lên rừng mắt mở trừng trừng

lên rừng tâm loạn tim rung không đều

lên rừng chỉ lội theo

lệnh trên vẫn nặng đá đeo bồn chồn

 

lên rừng dễ gặp huyệt chôn

người đi giữ đất nước non quê nhà

lên rừng thoáng ngó bao la

núi cao đồi thấp ta lặng buồn

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)