Qùi Xung Đng Lên

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

được qúTrung Nghĩa Đài

đầu gối trụ vững hai vai nặng dần

nghiêm trang mắt ngó thinh không

hồn bao la nỗi lâng lâng phiêu bồng

 

núi sông đậu nhẹ xuống ḷng

lời thề nguyền giữ con Rồng cháu Tiên

lưỡi kiếm cùng ngọn đuốc thiêng

bắt đầu thật sự gắn liền xác thân

 

nghĩa vụ không phải nợ nần

thực thi bổn phận công dân b́nh thường

khởi binh anh dũng kiên cường

bọc quanh khí yêu thương dăi dầu

 

được đội Tổ Quốc trên đầu
Danh Dự Trách Nhiệm theo hầu hai bên

máu tươi sinh động trong tim

tiếp nhận sứ mệnh nóng lên tuyệt vời

 

qú xuống, đứng lên thành người

quan đi bốn phương trời núi sông

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)