Tn Cuc

Lun Hon

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

lạch nhỏ ngỡ rằng qua mau lẹ

đy bn cắt cớ nu chặc chn

đĩa thừa hội nhm nhi mu

lng chợt nhẹ đi nỗi bần thần

 

thắng trận nhưng sao như thảm bại

thằng no thằng nấy mặt đăm đăm

o quần da thịt đen như nm

khi un cỏ đất tỏa nồng nồng

 

bỏ lại chiến trường mươi xc giặc

cng mũ tai bo dp lốp xe

tn no cũng gắn ngi sao cả

giữ nguyn thất sắc mặt xanh l

 

qua lạch rt về trong mệt mỏi

sng mnh sng địch mới tịch thu

đo theo gnh nợ t binh nữa

muốn phơ khng nở, thả đi t

 

man mc trời treo tiếng thở buồn

vừa đi vừa đạp nỗi bi thương

ngy mai gục xuống nơi no đ

xin được hồn nhin vo qu hương

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)