Thư Gi Đng Đi

Luân Hoán

 

                             tặng Châu Văn Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

từ ngày mày chuyển đoàn

cái lon chuẩn úy tao càng đen thêm

đi về h́nh dạng chênh vênh

chúi trên mặt đất lem nhem bóng người

 

chuyện hành quân, chừng nấy thôi

lương khô cấp đạn đè người tao cong

cây súng đạn trên ṇng

đụng năm bảy trận đạn nằm y nguyên

 

mày đừng vội chê tao hiền

áp dụng chưa tốt cái quyền chỉ huy

lính trận phải biết

sớm thành danh một tay ch́ hành quân

 

nói thật để cho mày mừng

tao không đến nổi lừng khừng ngây ngô

vẫn hàng ngang dưới chiến hào

không bắn chỉ tại tao hay nh́n

 

cạnh tao một truyền tin

một thằng hộ vệ rất tinh chiến trường

tao chưa bắn cũng b́nh thường

không phải nuốt dây thun đâu mày

 

giọng tao sắt lạnh một cây

xung phong búng ḿnh bay lên liền

vẫn chiếm mục tiêu liên miên

tao chưa bắn mất một viên đạn nào

 

từ ngày carbine nốc ao

đại bàng cho phép tao xài súng colt (1)

cầm chơi cho có vẻ ngon

tài chỉ huy cũng ra hồn tí ti

 

mày chừ cũng vậy chớ ǵ ?

bốn mùa lội nát xuân th́ giống nhau

thiếu mày tao đă nuôi râu

để khi nhớ bạn bè ngồi sờ chơi

 

bao la một cơi đất trời

măi thi nhau bắn giết người hay sao ?

biết mày tính cũng giống tao

chỉ khoái bắn súng tào lao thông ṇng

 

cái chi ta cũng ḷng tḥng

nhớ mày vung vải mấy ḍng giỡn chơi

mày làm chi đó, nếu vui

đi ăn ḿ quảng, ăn bù phần tao

 

Luân Hoán

(1) colt 45 từng xử dụng mang số 2072180

(Ngao Du Cùng Khí)