Quà

Luân Hoán

    cho An, người mang giúp hành trang khi hành quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trễ phép hai ngày, thằng An vào

mang cho hai con phơi khô

một chai rượu nhỏ ngâm thuốc bắc

một gói pall mall c̣n nguyên bao

 

không ăn được thói di truyền

rượu chỉ lai rai đủ làm duyên

thuốc đỡ hơn một chút

nhưng chắc không khi được ghiền

 

quà hậu không hối lộ đâu

trễ hai ngày phép đáng đâu

thằng nào đi phép về không trễ

chuyện rất đương nhiên từ lâu

 

kỷ luật nhà binh rất t́nh

nhất là ba cái chuyện linh tinh

thăm nhà thăm vợ lâu thêm chút

cũng là truyền thống rất văn minh

 

nói giỡn nhưng mà thiệt đó nghe

lính ḿnh từng nổi tiếng lè phè

nhưng khi đụng trận th́ phải biết

điện biên ngày cũ c̣n chạy re

 

trả lại cho An món cá khô

thuốc rượu chia nhau lấy thảo nào

hai mươi điếu thuốc ba mươi mạng

có điếu bẻ hai, cũng chả sao

 

rượu thuốc đồng đều tu một hơi

vị Minh Mạng giả cũng được thôi

nếu không lại phải thông ṇng súng

cứ bắn chỉ thiên tội ông trời

 

cảm ơn An nhé, nhớ lần sau

trễ thêm ngày nữa, để không lâu

ta làm ông bố đỡ đầu trẻ

cho hợp t́nh ta đang nuôi râu

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)