Mt Trn Phước Sơn

Luân Hoán

                          tặng Phan Quảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hành quân liên kết vùng Quảng Tín

gặp bạn thân hồi Phan Châu Trinh

hắn chi đoàn trưởng, ngồi thiết giáp

ta hành nghề lội của bộ binh

 

gặp nhau hắn dặn nếu mày chạy

tao sẽ đợi đây để bốc mày

nh́n sườn đồi xanh nơi đang đứng

nói dễ dầu !, xong bắt tay

 

lần đó không ngờ ta rút thật

nhưng êmnhư đi săn

lính mang đầu cọp vào thế chỗ

nghe đâu bỏ mạng một vài thằng

 

ta với núi rừng từng bạn

từ thời Tiên Phước cho tạm

ham chơi thường ngủ trên mặt đá

nắng mây che, gió hát ru

 

lội núi chưa bao giờ ta sợ

h́nh như ngực mọc sẵn niềm tin

bùa hộ mệnh thơm trầm ngải

hoa mưa mây trộn tiếng chim

 

từng ngậm quế già, ngâm nước suối

hổ gầm rắn gáy khá quen tai

vi trùng sốt rét c̣n thân thiện

chồn chuột thấy ta phải chạy dài

 

hành quân quyết thắng rồi liên kết

hổn hợp chi chi riết cũng thường

nhưng thật lạ khi ngồi họp

lần nào cũng cảm thấy buồn buồn

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)