Tâm Nguyn

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuối tuần thường hành quân

chủ yếu để lục soát

giữ ṿng đai an toàn

cho đàn anh... hội họp

 

nghe nói sâm banh

nhảy đầm chơi xả láng

tướng của rừng xanh

giải trí đâu quá đáng

 

lính thủ phận cười cười

ôm súng nằm bờ bụi

nhiều khi cũng rất vui

bên ḿnh trời đất

 

được thấy được nghe

nhiều khi được chơi nữa

(chơi, thuần túy à nghen

bắn chim hay nhóm lửa...)

 

khi điều xuống Ba La

khi tống lên Núi Dẹp

khi Thạch Trụ, Đức Ḥa

nơi nào cũng rất đẹp

 

nếu không được hành quân

hội nào ta biết

Ba Gia hay Trà Bồng

B́nh Sơn cùng Đức Phổ

 

dưới mỗi bước chân ta

miên man lời cỏ hát

ta thở vào bao la

nguồn hơi thành âm nhạc

 

Ba lững thững qua

Minh Long tới

mục tiêu nào cũng

đất tổ tiên để lại

 

được ngắm quê hương

mới biết ḿnh giàu

với triệu thứ để thương

với triệu điều để nhớ

 

gắng giữ đời hành quân

của ḿnh đừng quá ngắn

đi đó đây lung tung

chỉ mong không cần bắn

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)