Cũng Ch Vy

Luân Hoán

          tiếc nhớ Trần Mỹ Lộc, một trong những bạn

               hy sinh sớm nhất của khóa 24 SQTBTĐ

 

 

 

 

 

trần mỹ lộc

 

 

 

tuổi mày đáng em út

nhưng bạn của tao

con vợ mày mới cưới

em bạn thân tao

 

chúng ta cùng một khóa

về cùng một tiểu đoàn

phục vụ cùng đại đội

thằng nào cũng ưa nhàn

 

ra mắt đời binh nghiệp

cuộc hành quân nhẹ nhàng

trưa cùng ngày thứ nhất

gặp tao, mày lạc quan:

 

tưởng hành quân ghê lắm

cũng chỉ vậy, dễ ̣m !”

cũng chỉ vậy, nhưng bỗng

đang sống mày : “chuyển sang...”

 

lúc ấy vừa chạng vạng

chạm súng chừng nửa giờ

không phải đạn tử

mày đi nhẹ hơn thơ

 

ôm mày trong vài phút

tiễn mày lên trực thăng

tao nuốt không biết

ḷng mặn ướt vết hằn

 

ba ngày sau tao viết

bài thơ thay quan tài

câu dài nối câu ngắn

oằn nặng ḷng bi ai

 

bây giờ hơn một tháng

mày vĩnh viễn đi xa

thịt da bắt đầu rữa

làm phân bón sơn

 

nhớ mày tao lại viết

mươi câu làm hương hoa

tính tao mày biết

cái ruột để ngoài da

 

Lộc ơi, mày hơi ngốc

được chuyển qua không-quân

sao dở hơi trở chứng

hay sợ lạnh cặp chân ?

 

mày một hai ba bốn

chọn bộ binh cùng tao

tao cũng thằng lập dị

những nơi đáng vào

 

bây giờ nói nữa

mày trả xong nợ rồi

món nợ của tổ quốc

vay khi chưa ra đời

 

cũng chỉ vậy chỉ vậy

Lộc ơi, ơi Lộc ơi

phải chi khi vuốt mặt

tao khóc cho hả hơi

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)