Rượu Thi Làm Lính

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta chẳng người rượu

nhưng nhiều khi cũng thích khề khà

cùng bạn toàn đồng đội

một đám binh nh́ vui tính, ba hoa

 

rượu thường trực toàn rượu trắng

trong b́nh đông hay cái mèng

uống bất tử mỗi khi rănh rỗi

hậu phương trăng thắp thay đèn

 

hớp một hớp chua chua đắng đắng

tu một hơi ngọt ngọt cay cay

từ lạnh lạnh chuyển sang nóng nóng

lạt miệng mồm chợt thấy ấm ngay

 

ngụm thứ nhất mở đường trơn cổ

ngụm thứ hai khoan xuống từ từ

nỗi sảng khoái như bàn tay vỗ

những nỗi niềm thức ngủ riêng

 

ta uống rượu quả không sành điệu

như thánh hiền Tàu, Việt xa xưa

cũng chẳng giống những anh bợm nhậu

đương nhiên cũng chẳng giống ai

 

nhiều lúc uống cho uống

với bạn tạo thế chịu chơi

nhiều lúc đầu trống rỗng

ḷng thênh thang những nỗi bồi hồi

 

rượu quả thật người bạn quí

tuy không thân nhưng rất dễ gần

cảm ơn rượu cho ta cảm giác

rất thương yêu đời lính phong trần

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)