Bn Đng Hành

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

bản đồ được bọc nilon

xếp thành cuốn sách gọn-bâng nhẹ nhàng

nhét túi áo giáp huênh hoang

làm bia cho đám quân gian thịt ḿnh

 

thất viá đâm ra thông minh

điều động xuống túi nghiêng nghiêng bên đùi

ḷi đầu một chút trêu ngươi

cuộc đời bụi bặm tới lui chừng

 

riêng ta, bản đồ hành quân

c̣n vài tiện lợi, nói chung tuyệt vời

khi thơ chợt hứng ghé chơi

thiếu giấy, chỗ vẽ vời cho xong

 

nét bút mở như thân rồng

nằm phơi trên mặt nilon vật vờ

nhiều khi góp đủ bài thơ

nhiều khi mờ nhạt thẩn thờ chùi đi

 

2.

ta thuộc loại lính chính qui

làm quan hạt cám, đôi khi hơi gàn

bản đồ cùng cái địa bàn

cả hai thuộc loại bạn vàng, cố tri

 

giữa khuya thức kéo nhau đi

chạng vạng được lệnh cùng di chuyển liền

bản đồ vừa để làm duyên

vừa chỉ điểm đứng dữ hiền địch, ta

 

cái hồ nhốt sơn

nặng nhẹ, nhẹ ngh́n cân

không loại giấy-tùy-thân

bạn luôn cả mợ nần không vay

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)