Làm Dáng

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

ăn tiền nhờ mái tóc

nón đè xẹp mất tiêu

chỉ tại đội nón sắt

mất hết vẻ mỹ miều

 

không tầm cở tướng

như Từ Hải của Kiều

ta rất ư Kim Trọng

hơn chút dám liều

 

đi hành quân không hẳn

trúng đạn liền liền

dính đạn cũng chưa chắc

trúng cái đầu hồn nhiên

 

trời kêu ai nấy dạ

riêng ta chắc chỉ

nên chắc ông trời ngán

không thèm gọi thằng

 

thôi th́ thay mủ sắc

bằng nón vải nghiêng nghiêng

nhẹ đầu tóc không xẹp

lại ra vẻ thầm quyền

 

băng vườn thật phơi phới

rúc núi nhẹ như không

gặp hứng giở nón xuống

gió bay tóc bềnh bồng

 

tàn cuộc ngang về chợ

hay qua một cánh đồng

bao nhiêu em nghiêng nón

thầm khen ḿnh anh hùng ?

 

ḷng đ́u hiu sung sướng

đúng anh chàng giữ (1)

chỉ cowboy dơm

làm dáng hơn giả đ̣

 

Luân Hoán

1. lính bộ binh thường được như trâu

(Ngao Du Cùng Khí)