Trước Gi G

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba giờ sáng xuất phát

họp xong, nằm thẳng lưng

uể oải che miệng ngáp

tứ chi mỏi quá chừng

 

vẽ muốn ngă bệnh

đau ư ? cũng phải

không để ai lầm tưởng

thằng chết nhát giả đ̣

 

chuyện hành quân tác chiến

đă quen nghề, mát tay

gần hai năm đánh đấm

bớt sợ, hết ngô ngây

 

lúc tiên phong xung kích

khi trừ bị đi kèm

thay phiên nhau hoán đổi

vai nào cũng quá quen

 

sắp đến giờ, tập họp

đếm quân số điểm danh

kiểm lương khô, cấp đạn

chia nhiệm vụ thực hành

 

nhắc đệ tử mang máy

dợt thử lại đàng hoàng

nhắc đệ tử phục vụ

cần gọn nhẹ quân trang

 

tùy mục tiêu tham chiếm

cảm giác khác nhau

nặng ḷng đội nón sắt

tâm nhẹ vải thôi

 

thân phải giữ mạng

không ai nhắc nhở ḿnh

nhưng bắt buộc binh

phải nón sắt nghiêm minh

 

trước giờ G rỉ rả

rít một điếu pall mall

bỏ túi dưới ống quyển

một cuốn vở mỏng tanh

 

xe mắt mèo nhập trại

thi hành lệnh zulu

chờ lính lên đầy đủ

lên cabin gật

 

nhớ, nghĩ về vợ

đang c̣n vị thành niên

buồn thoảng cùng hơi thở

xe dằn nghiêng niềm riêng

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)