Mc Mưa Trn Rng N

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mưa cầm chn lnh trn sườn ni

khng tiến khng lui, tạm xả hơi

lng bng gi bọc poncho nặng

bng ngồi bng đứng như cnh dơi

 

cy thấp ngang người lun dao động

người lười x dịch np vo cy

mịt m mn nước đang bủa rộng

Na Tra, L Tịnh thả qun vy ? (1)

 

lnh như trăm g Tn Hnh Giả (1)

thiết bảng l k chống đứng chơi

mặc kệ qun trời đang hng hổ

mỗi thằng mỗi hướng ng khơi khơi

 

tiếng my truyền tin ku như thở

lc nghe lc mất tiếng r r

đại bng theo cnh phượng hong lặn

thẩm quyền cc cấp đang im re

 

bốn lớp o m thn mnh chặc (2)

cn nghe cơ thể lạng quạng run

ước chi c điếu Qun Tiếp Vụ

dng cho rừng N cht hương buồn

 

chợt nhớ đy l vng Đức Thạnh

đất lnh đất dữ biết ra sao

vũ v kiềm tỏa, năng lưu khch(3)

nhn trời ng ni lng nao nao

 

Lun Hon

1.nhn vật trong Ty Du K

2.maillot- chemise - cuirasse poncho

3.Đm Thuận Huy (mưa khng ci then vẫn giữ được chn khch)

(Ngao Du Cng Kh)