Git L Sau Lưng

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mới quá ba giờ chiều một chút

hành quân lục soát tạm thời xong

bắt được hai tên du kích nữ

gian nan làm phai nhạt hồng

 

ta chẳng dám nh́n cho mặt

là em, là chị, phải làm sao

thả người không khó mà không dễ

trắc ẩn trong ḷng rối đắn đo

 

chẳng thể hạ đ̣n lên phái đẹp

cho chỉ với một cành hoa

lẽ nào nương tay người bắn giết

anh em đồng đội cùng phe ta

 

cam phận cả hai luôn cúi mặt

vụng về bẽn lẽn dáng mày hoa

tinh hoa nhi nữ c̣n nguyên vẹn

ta giấu t́nh tiếng thở ra

 

đă quấy vài lần, thêm lần nữa

ngại chi ưu ái với đàn

lệnh chuyển quân ta bảo nhỏ

gắng về chăm đàn vịt đàn

 

bốn mắt ngỡ ngàng cùng ngước ngó

căm thù chi đó chợt trôi qua ?

ta quay gót bước chừng như thấy

giọt lệ ngạc nhiên ứa nhạt nḥa

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)