Tut

Luân Hoán

như một tưởng niệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta lỗi cùng Tuất ?

vang danh du kích xóm Hiền

súng đạn t́nh không mắt

khi tha thiết đứng tuyên truyền

 

đêm đó không trăng, tối tháng năm

ngày sinh ai đó sắp tới gần

đi đánh bóng giùm tên tuổi

đổ máu nợ núi sông ?

 

chết ra sao ta không

lính về báo cáo nhiệm vụ xong

t́nh báo tiếp theo sau mấy bữa

đương nhiên ta đă rất yên ḷng

 

rồi cũng đến ngày ta qua chỗ

bát hương nằm cạnh gốc cây rơm

lính nhắc qua lần phục kích

lắng nghe ra gió thổi trong ḷng

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)