La Cháy Tui Thơ

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hai vai em đỡ hai tay chị

đứng nín thinh nh́n lửa khói bay

em lên năm chị vừa lên bảy ?

mắt buồn đang chết dưới lông mày

 

hai em đă mấy lần chứng kiến

mái rạ này bị cháy mấy phen

chẳng thể nào tuổi thơ không biết

cái nguyên nhân trước những hung hăng

 

cạnh mái cháy c̣n đầy lu nước

nước có làm tắt lửa được không

trời chẳng động ḷng cho cơn mưa đổ

ta xuôi tay cam đứng tần ngần

 

căn nhà nghèo tội ǵ bị đốt

bàn tay ai lạc mất tâm hồn

ta đến trễ chừng ba bốn phút

mờ mắt không mưa lũ nước sông

 

ngậm ngùi nhẹ xoa đầu, lục túi

cho hai em một chút tấm ḷng

bốn tay nắm mắt không rời lửa

tuổi thơ rơi theo ngọn than hồng

 

ta quay gót hận ḿnh bất lực

chiến tranh ơi máu mủ tương tàn

đâu ranh giới của hai chiến tuyến

ai chọn giùm ai một chỗ dung thân ?

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)