Ng Cng Poncho

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gần suốt vi năm ra mặt trận

khng ăn chay nhưng nằm đất thường xuyn

nằm vng khng quen hay xy xẩm

trải tấm poncho nhập ci tin

 

đất ni đất vườn đều l đất

bốn ma đm bọc những hơi sương

dẫu nằm co quắp hay lưng thẳng

vẫn mộng vẩn chuyện chiếu giường

 

nhiều lc giật mnh khi trực nhớ

những lần cho gi xc tử thương

c vỡ tay la chn rch nt

dồn chung trong ruột poncho buồn

 

hoảng hồn tưởng tượng mnh như đ

vội ngẩng đầu ln ng mng lung

vạn vật im lm đầy b hiểm

trong lng ngang dọc nỗi niềm ring

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)