Ni Nh Bt Ng

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mấy tháng xử dụng carbine

dịp được thử bắn chim vài lần

không thiện xạ không

chim bay chẳng rụng sợi lông nhỏ nào

 

nhớ hôm vừa mới bước vào

nhà ông thủ-tuớng-môi-cao khác người

nghe chào-mào hót thật vui

im nheo mắt ngó đầu ruồi động tay

 

nắng trưa trên tảng dày

chao lên một chút lộ mây giữa trời

vài ba chiếc lá mít rơi

gió đưa khẻ chạm chân tôi đứng nh́n

 

chim bay hồn c̣n lim dim

ngày thơ ấu cũ đang t́m tới thăm

vẩn vơ vào mắc vơng nằm

nhớ chim nhớ ná giấc nồng giữa trưa

 

“à ơi” vọng từ ngày xưa

giọng chị tiếng mẹ vang đưa buồn buồn

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)